Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesi

Vehbi Çelik

ÖZ

Çağımız bir değişme çağıdır. Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler değişim sürecini hızlandırmakta, örgütleri yenileşmeye zorlamaktadır. Bu olgu toplumsal bir kurum olan eğitim yönetimi sistemini ve bu sistem içinde belirli görevleri yerine getirmek üzere oluşturulmuş bulunan okul örgütlerini de yakından etkilemektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.