Klinik Teftiş: Okul Müdürlerinin Mesleki Gelişimi İçin De Kullanılamaz Mı?

Nezahat Seçkin

ÖZ

Teftiş alanında yıllardır uygulanan gözlem ve görüşme yöntemi, öğretmenlere olduğu kadar, okul müdürlerinin mesleki gelişimine de yardımcı olabilir. Uzun süredir, müdürün bir okuldaki eğitim koşullarını düzenlemede kritik bir rol oynayıp oynamadığı tartışılmakta ve bu konuda bazı kuşkular duyulmaktadır (Smith ve Andrews, 1987, ss. 35-37). Ancak, eğitim liderlikleri kuvvetli olan müdürlerin, okulda eğitim-öğretim ortamını geliştirme konusundaki rollerine öncelik verdikleri ve öğrencilerin istendik davranışları kazanmalarına yardımcı olacak koşulları hazırlamak için çaba harcadıkları görülmektedir. Böylece okul yönetimi alanında çözümlenmesi gereken sorunlardan biri de müdürlerin eğitim liderleri olarak yetiştirilmelerinde odaklaşmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.