Delfi Tekniği ile Türk Eğitim Sistemindeki Bazı Problemlerin İncelenmesi

Fersun Paykoç, Ahmet Ok

ÖZ

Türk eğitim sisteminde, sürekli değişmelerle birlikte çeşitli problemler gözlenmektedir. Bu problemlere çözüm yolları bulabilmek amcıyla beklentiler ve ihtiyaçlar dile getirilmektedir. Çözüm yollarının bilimsel olarak alanın uzmanlarınca ve çok yönlü tekniklerle ortaya çıkarılması ve denenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan bir nokta da uzmanların bir uyum içinde görüş birliğine vararak problemlere geleceğe dönük alternatif çözüm yolları sunabilmeleridir. Gerek ihtiyaçların ve problemlerin saptanmasında, gerekse çözüm yollarının önerilmesinde uzmanlardan yararlanılarak kullanılabilecek tekniklerden birisi de Delfi Tekniğidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.