Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Baba Yoksunluğu Olan ve Olmayan Çocuklarda Cinsiyet Rolleri Kalıp Yargılarının Gelişimi

Gülen Baran, Yaşare Aktaş

ÖZ

Büyüme ve yaşama sürecinde insan fiziksel çevresi ile olduğu kadar toplumsal çevresi ile de sürekli iletişim halindedir. Bunun doğal sonucu olarak bireyin davranışları üzerinde içinde yaşadığı toplumun ve bu toplumdaki gelenek ve göreneklerin etkisi olmaktadır (Temel 1991).
Çocuklar üç yaş civarında cinsiyetler arasındaki anatomik farklılıkları kavramaya başlamakta, kendileriyle başkalarının cinsel açıdan nasıl sınıflandırıldıklarını farketmektedirler. Bu sınıflandırma sonucunda bireylere toplumdaki gelenek ve görenekler doğrultusunda cinsiyet rollerine uygun olarak geliştirilmiş ve toplumca tanımlanan birtakım davranışlar öğretilmektedir. Cinsiyet rolleri; kadın ya da erkek için arzu edilen ve uygun olduğu düşünülen aktivitelere ve davranışlara ait sosyo-kültürel beklentileri içermektedir (Worell 1982, Baran 1995).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.