İlkokullarda Başarılı Bir Öğrenme Nasıl Gerçekleştirilir?

Savaş Büyükkaragöz, Hakkı Sarı

ÖZ

Sınıf organizasyonunda etkili öğretim aktif bir hareket olarak görülebilir. Başarılı bir öğrenmeyi gerçekleştirmede, öğretmenin sınıf yönetimi önemli bir faktördür (Merrett ve Wheldall, 1993 & Büyükkaragöz ve Çivi, 1994 & Put- nam ve Burke, 1992 & Messer, 1977 & Docking, 1990). Tipik bir sınıfta farklı seviyelerde olan çocukların bulunması sebebiyle öğretmenlerin bazı endişeleri vardır. Jackson'ın (1968) belirttiği gibi, öğretmenler genelde etkili bir öğrenmeyi gerçekleştirmenin yanında kalabalık sınıfların organizesi ve yönetimi ile de meşgul olmaktadırlar (Pollard ve Tann, 1994). Kalabalık sınıflardaki çocukların kontrolü, eğitim ve öğretimin bu sınıflarda gerçekleştirilmesi, öğretmenlerin yapmaları gereken asli bir görevdir. Mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin kalabalık sınıfların yönetimi için öğretimder daha fazla uğraşmaları önemli bir sorun olarak belirtilmektedir (Mills, 1977 & Hepburn, 1983). Aslında mesleğe yeni girmiş ilkokul öğretmenleriyle, diğer öğretim kademelerindeki bütün öğretmenlerin hem sınıftaki etkili yönetim ve organizasyon için hem de öğrenmeyi en iyi şekilde sağlayabilmeleri için özellikle aşağıda sıralanan temel konularda geliştirilmeleri gerekir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.