Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Kültür

Mehmet Şişman

ÖZ

Son on yıllarda örgüt ve yönetimle ilgili olarak kalite çemberleri, iş yaşamının kalitesi, toplam kalite yönetimi, tam zamanında üretim, sıfır hata ile üretim gibi kaliteyle ilgili konular önem kazanmıştır. Eğitim yönetimi alanında da benzer biçimde son on yıllarda, etkili okul, mükemmel okul, kaliteli okul, alternatif okul, nitelikli okul gibi konular üzerinde sıkça durulmaktadır. Toplam kalite yönetimi (TKY) ya da topyekün mükemmellik yaklaşımında, bir örgütteki üretim sürecine ve kararlara personelin topyekün katılımı, müşteriye yönelik olma, müşteri eğilimlerine önem verme, üretim sürecine ilişkin öneri geliştirme sistemleri kurma, örgütün insan kaynağını sürekli geliştirme, en mükemmele ulaşma, üzerinde durulan başlıca konular olmaktadır. Bu makalede, TKY yaklaşımının temel felsefesi ve ilkeleri açıklanarak bu anlayışın eğitim ve okul yönetimine uygulanabilmesi tartışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.