Ortaöğretimde Verimlilik Nasıl Sağlanır?

Bekir Özgen

ÖZ

EĞİTİM : Eğitim, değişik tanımları yapabilen kapsamlı bir olgudur. Onun toplumsallık ve bireysellik yanı psikoloji, sosyoloji, felsefe, ekonomi, kültür ve politika gibi bir dizi değişkeni içinde saklamaktadır.
Çağdaş eğitimcilerin çoğu, eğitimi, bireylerin toplumsal özelliklerini, inançlarını ve yaşam biçimlerini belirleyen bir süreç olarak ortaya koymaktadırlar (Smith, 1967, s. 5).
Örgün eğitim (okul eğitimi) ise, ekonomik kalkınma için gerekli olan bilgi ve beceri donanımlarını geliştiren; bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri yakından izleyebilen, iletişimle yurttaş yetiştiren dizgeler bütünü diye tanımlanmaktadır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.