İlkokul Çocukları İçin Uyumsal Davranış Ölçeği (AAMDAdaptive Behavior Scale, Public School Version, 1974) Bir Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

Handan Asude Başal

ÖZ

Gelişim bir bütündür. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Duygusal ve sosyal gelişim birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine bağımlıdır. Duygusal gelişimi en çok etkileyen etmen ise çocuğun diğer insanlarla ilişkileri yani sosyal gelişimidir (Baymur, 1977).
Uyumsal davranış, özellikle bir bireyin çevresinin doğal ve sosyal talepleri ile baş edebilmesindeki etkililik anlamına gelmektedir (Kaynaroğlu, 1984).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.