II. Meşrutiyet Dönemi Ortaöğretim Kurumları Ders Programlarında Sanat Eğitimi Olarak Resim Dersi

Faruk Öztürk

ÖZ

Bu çalışmanın konusu II. Meşrutiyet dönemi ortaöğretim kurulularındaki resim derslerinin içerik analizinden oluşmaktadır. Bunu yaparken dönemin siyasi ve sosyal açıdan kısaca ele alınması da çalışmanın başında verilmiş, II. Meşrutiyet dönemi eğitim anlayışının değerlendirilmesi de aynı zamanda yapılmıştır.
Ortaöğretim kurumlan ders programlarında yer alan resim dersinin konuları olduğu gibi günümüz Türkçesine aktarılmış, kurum bir bütün olarak ele alındığı için yalnızca ortaöğretim değil, kurum bünyesinde yer alan ilköğretim programlarına da konu içerisinde değinilmiştir. Bu çerçevede dönemin ortaöğretim kurumlarını oluşturan İdadi, Sultani ve İnas (Kız) Sultanisi programları değerlendirilmeye çalışılmıştır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.