Çeşitli Lise Öğrencilerinin Genel Akademik Bilgi Düzeyleri

Reşide Kabadayı, Sabriye Demirci

ÖZ

Eğitim sistemi ekonomik işlevi gereği, hem ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek, hem de ülkede varolan insangücü (yetenek) potansiyellerini ortaya çıkarmak durumundadır. Bireylerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılıp geliştirilmesinde de eğitim sistemi içinde yönelme- yöneltme, faaliyetlerine görev düşmektedir. Nitekim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun'un 6 maddesi “Fertler eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler" şeklinde paralele bir hüküm getirmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.