Üniversite Öğretim Üyelerinin Öğreticilik Meslek Bilgisi Sorunu: Ölçme Değerlendirme Boyutu

Nükhet Çıkrıkçı-Demirtaşlı

ÖZ

Bu makalede, üniversite eğitiminin kalitesini sağlama ve geliştirmede en önemli unsurlardan biri olan üniversite öğretim elemanının, biliminsanlığı yanında öğreticilik işlevi, özellikle öğrenci akademik başarısını ölçme ve değerlendirme bilgi ve becerileri yönünde irdelenmiştir.
Üniversiteler, eğitim sürecinde önemli bir basamak ve toplumun aydınlanmasında temel itici güçtür.Üniversitelerin, eğitim sürecindeki, temel görev ve işlevleri şu şekilde özetlenebilir:
-Üniversiteler, bilimsel inceleme ve araştırmalar yapan ve yayan, bilimsel formasyona sahip biliminsanları yetiştiren ve diğer kurumlarla bilimsel anlamda ilişkiler kurarak toplum sorunlarına çözüm getiren kurumlardır.
-Üniversiteler, araştırma görevi yanında, öğretim yaparak, yeni kuşaklara bilgileri aktaran,bireylerde bunları yorumlama yeteneğini geliştirme görevini de üstlenmiş kurumlardır.
Bu görevlerin tümünün birleştiği temel amaç ise, üniversitenin belli bir "formasyona" sahip eğitilmiş insan gücünü yetiştirmektir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.