Grafiksel Gösterimlerin Öğrenme Düzeyine Etkisi

Melek Demirel

ÖZ

Bir konu alanıyla ilgili ders kitabının temel amacı öğrenciye bilgi sağlamaktır. Bu tür kitaplarda yer alan bilgi ileten metinlerin okunmasına ve anlaşılmasına yardımcı olacak çeşitli stratejiler ve teknikler geliştirilmiştir. Bu alanda, bilgi ileten metinlerden bilginin kazanımını kolaylaştıran grafiksel gösterimler araştırmacıların ve uygulayıcıların dikkatini çekmiştir. Grafiksel gösterimler en genel anlamıyla sözel bilgilerin görsel resimlendirmeleridir. Literatür incelendiğinde bunların, grafik örgütleyiciler, kavram haritaları, bilgi haritaları, anlam ağları vb. isimler altında çeşitlendiği görülmektedir. Grafikse! gösterimler öğrenciye karmaşık gösüşleri kavrama, özetleme ve sen- tezlemede yardımcı olurlar ve çoğu durumda sözel bilgilerden daha üstündürler. iyi bir şematik gösterim, bir bütün içindeki önemli parçaları ve bunlar arasındaki ilişkileri bir bakışta gösterirler ve böylece sözcüklerin tek başına taşımayacağı bir kavrayış sağlarlar. Bir materyali uygun bir grafiksel yapıda okumak, öğrenciye hem önemli bilgileri ve ayrıntıları seçmede hem de atlanan bilginin ve açıklanmayan ilişkilerin belirlenmesinde yardımcı olur. Ayrıca bir grafiği oluşturmak ve analiz etmek öğrencilere, metnin aktif şekilde işlenmesine katılma imkanı da sağlar. Grafikler, düz metin şeklindeki özetlerin ve doğrusal taslakların aksine, doğrusal olmayan düşünceyi iletirler. Bunlara ilave olarak bilginin daha derin işlenmesini, zengin kavramsal bağlantılar kurulmasını ve bilginin belleğe iki formda girişini de sağlarlar. Grafiksel gösterim oluşturmanın temel kuralı, grafiğin yapısının metnin yapısını yansıtmasıdır. Bu nedenle, farklı türdeki metin yapılarına uygun grafiksel gösterimler geliştirilmiştir (Jones, Pierce ve Hunter, 1989).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.