İlkokulda Aritmetik Problemlerini Çözmede Etkili Görülen Bazı Faktörler

Neşe Tertemiz

ÖZ

Matematikte problem çözmedeki başarıyı değerlendirme yalnızca problemlerin çözümlerinin doğru veya yanlış olduğuna bakmak ve doğru çözülen problemlerin sayısına veya durumuna göre öğrenciye değer biçmek değildir. Özellikle ilkokulda öğrencilerin her adımda izlenmesi gerekir. Böyle bir düşünce, problem çözmede başarılı öğrencilerin özellikle gösterdikleri kritik davranışların ortaya çıkarılması, başarısız olanların ise bu davranışlardan hangilerini daha çok göstermedikleri veya kritik davranışlardan hangilerinin bu öğrencilerde oluşmamış olduğunun ortaya konulmasını gerektirir. Ayrıca bu yaklaşım problemlerin çözümleriyle ilgili temel kavramları, ilkeleri ve hesaplama gibi zihinsel becerilerin de öğrencilerde yoklanmasını zorunlu kılar. Böyle bir yaklaşım özellikle temel becerilerin geliştiği ilkokul düzeyinde büyük önem taşır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.