Eğitimde Stratejik Yöntem

İrfan Erdoğan

ÖZ

Stratejik yönetim, örgütlerin bakışlarını geleceğe çevirerek kendilerine bir yön verme anlayışı olarak tanımlanabilir (Dinçer, 1992, s. 27). Bir başka ifade ile stratejik yönetim, örgütün bir bütün olarak desen ya da toplam stratejisinin, onun bugünkü ve gelecekteki çevresel isteklerine göre geliştirilmesi ve uygulanmasından oluşan (Balcı, 1995, s. 171) rasyonel bir süreçtir. Bu süreçte öncelikle örgütü etkileyen çevresel etkenler anlaşılmaya çalışılarak örgütün durumu saptanır. Daha sonra örgütü geleceğe taşıyacak görüş ve bu görüşe göre hareket etmek için gerekli olan stratejiler geliştirilir. Geliştirilen stratejilerin nasıl uygulanacağı ortaya konur ve en son olarak da sağlanan ilerleme değerlendirilmeye tabi tutulur (McCune, 1986, s. 53). Stratejik yönetim anlayışında, örgütün karşı karşıya gelebileceği yeni olasılıklar belirlenir ve yeni sorular ortaya konur. Bu bağlamda stratejik yönetim; örgütü değiştirmek için başvurulan bir yöntem, bir yönetim felsefesi, problemleri çözme ve düşünme yolu ve bir örgütsel gelişme deneyimi olarak görülebilir. Stratejik yönetim, örgütün çevresini esas alan, onun yönetimini konu alan dışarıya doğru bir bakış aracı olarak geliştirilen bir örgüt geliştirme aracıdır (Balcı, 1995, s. 171).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.