Ana-Babaların Çocuklarının Yetenek, İlgi ve Değerlerini Algılamaları

Asude Bilgin

ÖZ

İletişim bir kişinin kendisini diğerleriyle paylaşmasıdır. İnsanlar arasında iletişim iyi ise biri diğerine ne düşündüğünü ve hissettiğini aktarabilir, diğerlerinin duygu ve düşüncelerini duyup kabul edebilir. Aile, birbiriyle iletişim kuran bireylerin meydana getirdiği bir sistemdir. Bu iletişim nedeniyledir ki, aile bireyleri birbirlerini bir dereceye kadar değiştirir ve biçimlendirirler. Satir (Aktaran: Smith ve Lusterman, 1979), aileyi insanların yapıldığı bir tür fabrika gibi görmektedir. Şu halde aile içindeki iletişimin niteliği gerçekten çok önemlidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.