Ortaöğretimdeki Fen ve Matematik Öğretimi Problemleri ve Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Öneriler

Hüsniye Demircioğlu, Safure Bulut, Ali Yıldırım

ÖZ

Batıyla bütünleşmeyi amaçladığımız son yıllarda nitelikli insan gücü yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığının ve öğretmen yetiştiren kurumların temel hedefi olmalıdır. Bu hedefe yönelik olarak öğretim programlarımızı güncelleştirmek amacıyla 29 Mart 1995 tarihinde ODTÜ KOSGEB salonunda bir panel düzenlendi. Bu panele ODTÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü mezunlarından ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Fizik öğretmeni Me- diha Ulaştırıcı, Ankara TED Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik öğretmeni Yavuz Geygel, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Kimya öğretmeni Derya Hü- yüklü, Özel Bilim Lisesi Biyoloji öğretmeni Sevgi Melez ve bölüm öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Önal, Prof. Dr. Musa Doğan ve bölüm öğrencilerinden Arzum Şimşek panelist olarak katılmışlardır. Davet edilen yir- mibir Özel Lise ve Anadolu Lisesinden katılan öğretmenlerin, bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin dinleyici olarak katıldığı panelde, panel başkanlığını Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selahattin Özdemir yapmıştır. Dinleyicilerin de katıldığı tartışmalar sonucunda, Fen ve Matematik öğretiminde karşılaşılan problemler saptanarak ve çözümler önerilmiştir. Bu çalışmada, ortaya çıkan problemlerin, öğretmen yetiştirme programları açısından ne tür sonuçlar doğurduğu tartışılmıştır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.