Demokratik Gelişme ve Çalışan Kadın

Sema Kendirci

ÖZ

Bugün, toplumsal, ekonomik ve politik bir sorunu çözümlemek için kullandığımız birçok kavram, artık birer yerel kavram değil, evrensel kavramlardır. Bunlar, hak, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlar olup, hepsi, evrensel içerikli kavramlardır. Yine, bazı haklar vardır ki, mutlaka, evrensel ilkeler üzerine temellendirilmek zorundadırlar zaten. Bunlar da, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, sendikal haklar, sosyal güvenlik hakları ya da sağlık hakkı, çalışma hakkı gibi haklar olup, bu kapsamda değerlendirilmesi gereklidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.