Türk Kadın Hareketi ve Demokrasi

Ülker Gürkan

ÖZ

Günümüzdeki 150 dolayındaki ülke kendilerini demokrasi diye niteliyorlarsa da, bunların ancak 30’u gerçek ve çağdaş bir demokrasi olma yolundadır. Olma yolundadır diyorum, çünkü günümüz demokrasisinin temel dayanaklarından ikisi, yani "eşitlik" ve "insan haklları" bu ülkelerde dahi tüm anlamıyla gerçekleşmiş değildir. İnsan haklarını ve eşitliği anayasalarda belirtmek, insan hakları bildirge ve sözleşmelerini imzalamak yetmez. Bu metinlerde yer alan iki kavramı fiilen uygulamak, hayata geçirmek gerekmektedir. Bu nedenle, günümüz Batı demokrasilerinde "Parity Demokrasi" diye nitelendirilen bir yönetim biçiminden söz edilmektedir: Kadın ve erkeğin eşit biçimde yaşamın her alanında, özellikle de her türlü karar alma mekanizmalarında eşit biçimde yer almalarını gerçekten sağlayan bir demokrasi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.