Dünyada Demokratik Gelişme ve Kadın

Ceylan Tokluoğlu

ÖZ

Batı politik düşüncesi, 'kamusal' ve ’özel-kişisel' alan ayırımı üzerine te- mellenmiştir. Klasik Yunan felsefesinde bile, kamusal ve özel alan ayırımı mevcuttu ve özel olarak tanımlanan alan doğrudan 'hane' olarak düşünülüyordu. Böylece; 'özel' hayat, dışarıdaki 'kamusal-#ftlitik' hayattan kategorik olarak ayrılıyordu. Politikanın içinde olmak 'akflcı 'bağımsız' hareket etmek anlamına geliyordu. Bu ayrışma içinde; kadınlc-rın aktiviteleri özel alanla sınırlanmıştı ve bu durumun doğal bir sonucu olarak kadınlar politikaya dahil edilmiyorlardı. Burada, özel alan diye tanımlanan alan kadının sadece hane içindeki eylemlerini kapsamıyordu. Özel alan, kamusal hayatın devam etmesi için gerekli olan tüm eylemleri içeriyordu. Önemli olan; politikanın kamusal alan diye tanımlanan alanı oluşturması ve özel alandan tamamen ayrı tutulan kamusal alanın, yalnızca erkeklere ait bir dünya olmasıydı.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.