Checkland'ın Soft Sistemler Metodolojisinin Eğitim Alanında Uygulanması Üzerine Bir Çalışma

Buket Akkoyunlu

ÖZ

Araştırmacı Checkland'ın Soft Sistemler Metodolojisini kullanarak Bilgisayar Destekli Eğitim'de Türkiye için bir model geliştirmiştir (Akkoyunlu, 1991). Bu makalede, daha önce tanıtılan bu metodolojinin (Akkoyunlu, 1993) somut olarak bir alana uygulanması kısaca anlatılacaktır. Ancak, yer sınırlılığından dolayı önerilen modele yer verilememiştir.
Checkland'ın Soft Sistemler Metodolojisi (SSM) Sistem yaklaşımının soyal bilimlere uygulanmasıdır. Ancak, bu metodoloji henüz tanımlanmamış problemleri, sistem yaklaşımlarını kullanarak tanımlama ve çözme yaklaşımıdır. SSM bir problemle uğraşmaktan çok, çeşitli kişiler tarafından problematik olarak algılanan bir durumla ilgilenir. Bu anlamda da problem kavramı yerine problem durumu kavramı kullanılır. Soft Sistemler Metodoljisi değişik bakış açılarına izin veren ve Beşeri Etkinlik Sistemleri üzerine kurulmuş bir metodolojidir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.