Çağdaş Gelişmelerin Işığında Matematik Öğretmenliği Eğitim Programları

Adnan Baki

ÖZ

Bu çalışmada, YÖK/Dünya Bankası Hizmet-öncesi Öğretmen Eğitimini Geliştirme Projesinin ve dünyadaki çağdaş gelişmelerin ışığında Türk Üniversitelerinde matematik öğretmenliği eğitiminin durum analizi yapılmakta ve matematik öğretmenliği programlarının geliştirilmesi için bir model sunulmaktadır. Modelin esasını oluşturan öğeler: alan bilgisi, epistemoloji ve öğretim yöntemleri ayrıntılı olarak açık- lanmakta ve model içindeki dengeli dağılımları tartışılmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik Eğitimi, Öğretmen Eğitimi Programları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.