Eğitim Fakülteleri Resim-İş Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve Bir Program Önerisi

Vedat Özsoy

ÖZ

Bugüne kadar eğitim fakültelerinin resim-iş eğitimi bölümlerinde gerçekleştirilen sanat eğitiminin problemleri, çeşitli seminer ve sempozyumlarla, bu konuda yapılan araştırmalar ve yazılan makalelerle, sanata ve bunun eğitimine duyarlı kamuoyuna yansıtılmıştır.
Bu makalede, sorunları büyük oranda belirlenmiş olan resim-iş eğitimi bölümlerinin, bu sorunlarına kesin çözüm niteliği taşıyacak bir öneriler veya detaylandırılmış bir yapılanma ve program taslağından çok, varolan sorunların giderilmesi yolundaki çabalara katkıda bulunacak, yapılanmaya ve müfredatlara ilişkin görüşler, dar bir çerçevede ele alınarak sunulmaya çalışılacaktır.
Makaledeki görüşlerin oluşmasında ve pekişmesinde, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Bölümü etkili olmuştur. Bu nedenle, benzerlerinin en eskisi ve kapasite olarak en büyüğü olması gözönüne alınarak, problemlerin tanımında ve geliştirilen önerilerde bu fakülte örnek olarak alınmıştır.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.