İngilizce Hazırlık Okulları Programlarında Belirli Amaca Yönelik İngilizce Açısından İçerik Seçimi ve Düzenlenmesine İlişkin Sorular

Necmiye Karataş, Adil Türkoğlu

ÖZ

Program geliştirme süreçlerinde amaçların belirtilmesinden sonra ikinci önemli aşama amaçlara uygun içeriğin seçimi ve düzenlenmesidir.
Varış'a göre "muhteva" program geliştirme sürecinin tümlecidir ve eğitim amaçlarının gerçekleşmesi için yararlanılan bir kaynaktır (Varış, 1988, s. 155). Ancak içeriğin seçilmesi belirli bir öğretim durumunda öğretimin etkili olarak yürütülmesi için yeterli değildir. Seçilmiş olan içeriğin sınıfta karışıklığa sebep olmadan işlenmesini sağlamak için düzenlenmesi gerekir (Doğan, 1982, s. 163).
İçerik öğrenilecek bilgi, beceri, tutum ve değerler olabilir (Nicholls ve Nic- holls, 1983, s. 48).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.