Denetim Odağı ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki

Handan Asude Başal

ÖZ

Denetim odağı kavramı Rotter'ın (1954) geliştirdiği toplumsal öğrenme kuramından kaynaklanmıştır. Davranışçı kuramla - bilişsel kuramı bağdaştırmaya çalışan toplumsal öğrenme kuramına göre; davranış üç değişkenin işlevi olarak görülmektedir. Bu değişkenler; 1. davranışın sonuçlarının ne olacağına ilişkin beklentiler, 2. davranışın gerçekleşen sonuçları, 3. davranış sırasındaki psikolojik koşullardır. Denetim odağı bu değişkenlerden, kişinin davranışının ne olacağına ilişkin olarak geliştirdiği beklentilerle ilgilidir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.