Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Çocuklarında Yaratıcı Düşüncenin İncelenmesi

Mübeccel Gönen, Selay Uzmen, Nur Akçin, Nermin Özdemir

ÖZ

İçinde bulunduğumuz çağ, sürekli değişim ve gelişimi gerekli kıldığından, çağa ayak uydurabilmek, bireylerin sorunlara farklı çözüm yolları getirebilmesiyle mümkündür. Bireyin farklı çözümlere ulaşabilmesi ise, yaratıcı düşüncesini geliştirmesiyle olur. Günümüzde mimarlıktan tıbba, güzel sanatlardan eğitim bilimlerine kadar bir çok alanda "yaratıcılık" ve "yaratıcı insan" kavramları oldukça sık kullanılmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.