Rehberlik Öğretmenlerinin Empatik Eğilim ve Empati Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

İbrahim Yıldırım

ÖZ

Bu araştırmada, "rehber öğretmenlerin empatik eğilim ve beceri düzeyleri bazı değişkenler açısından incelenmiştir. Gerek kişiler arası ilişkilerde, gerek danışan-danışman ilişkisinde bulunması gereken temel koşullar "empati", "saygı" ve "saydamlık" olarak belirtilmekte ve bu temel koşullar çoğu kimse tarafından kabul edilmektedir (Acar, 1989). İdeal bir danışmanın her şeyden önce empatik olması beklenmektedir. Empati, kısaca, başka bir insanın duygu ve yaşantıları ile bunların anlamını doğru olarak algılama ve iletme biçiminde tanımlanabilir. Danışanı ile empatik ilişki içinde bulunan danışman, danışanın kızgınlık, korku ve mutluluk gibi duygularının nedenleri, sonuçları ve anlamlarını -kendini kaybetmeden- anlayabilir. Danışman, danışanına ancak böylesine bir empatik ilişki içerisinde yardımcı olabilir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.