İnformasyon Teknolojisinin Eğitim Yönetimine Etkisi

Vehbi Çelik

ÖZ

İnformasyon teknolojisi gün geçtikçe örgütlerin yapısında karar verme sürecinde ve örgütsel davranış biçiminde köklü değişmelere yol açmaktadır. İleri iletişim teknolojisi bilgi ve beceri birikimini artırmakta ve örgütlerin işlevlerine farklı bakış açıları getirmektedir. Bilgisayarların kullanılması, mikrobilgisayarların ortaya çıkması ve paket programlar örgütlerin görevleriyle birlikte yapısını da etkilemiştir. Bu hızlı değişim örgütlerde karar verme sürecini derinden sarsmıştır. Aynı zamanda bu değişim, temel kararlarla ilgili belirsizliği azaltmış, sürekli değişmenin kesin çerçevesini belirlemiştir. Hızlı informasyon teknolojisi, örgütlerin bir informasyonel sistem olarak incelenmesini zorunlu hale getirmiştir (Zuscovitch, Brendle, 1985:115).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.