1992 Yılı Anadolu Lisesi Giriş Sınavının İptalinin Öğrencilerin Sınav Kaygısı Düzeylerine Etkisi

Gül Aydın

ÖZ

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak günümüzün giderek karmaşıklaşan toplumlarında anne ve babalar çocuklarını daha küçük yaşlardan başlayarak geleceğe hazırlama kaygısını duymaktadırlar. Bu hazırlık sürecinin en önemli yönünü kuşkusuz çocuğa nitelikli bir eğitim vermek oluşturmaktadır. Çocuğa nitelikli bir eğitim vermek bir anlamda onun ilerde kendi hayatının sorumluluğunu alması, onu kontrol edebilmesi ve toplum içinde etkin bir rol alması için gerekli şartları hazırlamak anlamına gelmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.