Gençlikte Arkadaşlık İlişkileri

Figen Çok

ÖZ

Arkadaşlar toplumsallaşma süreci içinde tüm yaşam boyunca önemlidir.
Ancak gençlikteki farklı gelişimsel özellikler arkadaşlığın bu dönemdeki
önemini arttırmaktadır. Gençlik bir geçiş dönemi olduğundan bireyin anababasının
yaşamdaki yeri değişir, arkadaşlar bu değişime katılır. Ayrıca dönemin
özellikle başlarındaki hızlı, bedensel, toplumsal ve duygusal gelişimle
başetmeye çalışan genç, yeni ve bilinmeyen deneyimlere girişir. Bu arada
başkaları tarafından desteklenmeye ve başkalarıyla bağlantı kurmaya gereksinim
duyar ve aynı değişiklikleri yaşayanlara, yani akranlara yönelir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.