Yeni Kurulan Üniversiteler

Memduh Ceylan

ÖZ

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 3837, Kabul tarihi: 3.7.1992), 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu kanunla mevcut 31 üniversiteye (3'ü vakıf üniversitesidir) 21 yeni üniversite ve 2 yüksek teknoloji enstitüsü eklenmiştir. Bu üniversitelerin rektörleri de, 2 yıl süreyle, 9 Kasım 1992 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmışlardır. Aşağıdaki çizelgelde yeni kurulan üniversiteler ile bu üniversitelere bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitüler görülmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.