Oyunun Değeri

Pierre Rasen, Demet Öngen

ÖZ

Oyun eğlencedir. Oyunun eğlence olması BM Çocuk Haklan Bildirgesi'ne, yiyecek, korunma, tıbbi bakım, eğitim ve ana-baba sevgisiyle birlikte dahil edilmesini haklı göstermek için tek başına yeterli değil midir? Eğlenmekten, oyundan yoksun çocuklar, çocukluk dönemini yaşamayan çocuklardır. Ancak, oyun oynamak için, oyunun eğlence değerinden çok daha fazla neden vardır. Oyun toplumun aynasıdır: Oyun toplumun temel değerlerini yansıtır ve bunları çocuğa aktarır. Oyun, çocuğun teknik bilgileri, yetişkin yaşamında gerekli olacak değerleri ve rolleri kazanmasını sağlayan en önemli eğitimsel etkenlerden biridir. Oyun çocuğun yaratıcılığına, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkıda bulunur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.