Zihinsel İşlev Gelişiminde Dilin Rolü

Nermin Çelen

ÖZ

Bilişsel psikologlar dilin sadece iletişim kurmak için değil, düşünmek, bilgi tasarımı ve daha üst düzey biliş için merkezi rol oynadığına inanmaktadırlar. Bu makalede zihinsel işlev gelişimini açıklayan farklı görüşlerin dile verdiği öneme karşılaştırmalı olarak değinilecektir. Bu amaçla Piaget, Bruner ve Vygotsky'nin görüşleri ele alınacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.