Ankara Devlet Konservatuarında (HÜ) Öğretim Gören Adölesan Grubu Öğrencilerin Ruhsal Uyum Problemlerinin İncelenmesi

Ayşe Cerit-Aksoy, Duyan Mağden

ÖZ

İnsan yaşamını içine alan gelişim dönemlerini incelediğimiz zaman, bazı kritik dönemlerin bireyin yaşamını önemli ölçüde etkilediğini görebiliriz. Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın gözlendiği, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanabilmektedir. İşte bu özelliklerinden dolayı, yaşamın en fırtınalı ve en kritik dönemi olarak tanımlanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.