Ortaöğretim Kurumlarında Ders Denetimi Araştırması

Mustafa Yalçınkaya

ÖZ

Günümüzde dünyamız baş döndürücü bir gelişim ve değişim sürecini yaşamaktadır. Bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya konan teknoloji ve buna paralel sosyal değişmeler eğitimi büyük ölçüde etkilemektedir. Başlangıçta bütün bu gelişmelerin öncüsü olan eğitime sürecin devamında gelişmeye ayak uydurmada topluma yardımcı olma, yeni gelişmeleri izleme, besleme ve daha yenisini ortaya koyma işlevi düşmektedir. Bu çembersel dönüşüm içerisinde bir eğitim iş göreni olan öğretmenin gelişmelerden haberdar edilmesi önem taşır. İşte bu görevi yönetim adına teftiş kurumu, dolayısıyla onun müfettişleri yapar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.