Eğitim Teknolojisinin Yeni Adı: Performans Teknolojisi

Mahmut Tandoğan

ÖZ

1980'lerden sonra eğitim teknolojisi alanı yeni bir yaklaşımla ele alınarak; "performans teknolojisi’ kavramının eğitim teknolojisi yerine kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Eğitim teknolojisinin dayandığı kavramsal yapı ve çerçeve yeniden gözden geçirilerek, öğretim sistemlerinin tasarımlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması yerine performans sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması kavramları ortaya atılmış ve eğitim teknolojisi alanınsaki hardware ve software ile ilgili son gelişmeler, performansı (başarıyı) kontrol altına almak ve artırmak üzere yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu makalede, alandaki literatür ışığında performans teknolojisinin çeşitli tanımları verilerek, bu kavramın karakteristik özellikleri ve kapsamı açıklanmaya ve bazı sonuçlar çıkarılmaya çalışılacaktır. Performans başarı ve verim anlamında kullanılacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.