Üniversite Özerkliği

Hüseyin Korkut

ÖZ

Özerklik, insanın kendi düşünce ve iradesine göre karar verebilme gücüdür. Başka bir deyişle, özerklik, kendi kendini yönetme yetkisi, hatta hakkıdır. Genellikle özerkliği, kurumlar siyasi otoritenin etkisinden uzak tutmak ve kendi organları eli ile yönetilmek şeklinde açıklamak eğilimi vardır. Üniversitelerin de demokratik ve özgür bir yapıya sahip olması istenir. Çünkü böyle olmadığı takdirde, bu kurumlarda bilim üretilemez, bilgi teknolojiye dönüştürülemez, teknik bilimselleştirilemez. Bilimin üretilmesi, geliştirilmesi eleştiri, hoşgörü, katılım ve denetimin olduğu bir ortamı gerektirir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.