Hizmet İçi Eğitimin Engelleri ve Yönetici Tutumları

Şule Açıkalın Erçetin

ÖZ

Eğitimin, bireyin evren içinde kendini tanıması; beceriler, yetenekler kazanması; topluma uyum sağlaması yanında meslek kazandırma işlevi vardır. Eğitim bu son işlevini, hizmet öncesinde örgün eğitim, hizmet içinde yaygın eğitim yoluyla iki aşamada gerçekleştirir. Bu amaçla her yıl kurumlarda, çalışanlar için değişik eğitim programları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak, hazırlanan planların hedeflerine ulaşmasında yetersiz kalınmaktadır. Bu yetersizlik, alandaki bir kısım sorunların varlığını göstermektedir. Sözkonusu sorunlar, "çalışanların eğitimin engelleri" olarak görüldüğünde, bu engellerin bilinip tanınması, belirlenmesi bu alandaki çalışmaları daha etkili kılmak açısından önemlidir.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.