Üniversitelerde Öğretmen Eğitimi ve Bugünkü Uygulamalar

Ersan Sözer

ÖZ

Hızlı bir kalkınma süreci içinde bulunan bir ülkede, bu sürecin bir parçası olan eğitim sistemi, bireylerin toplumdaki gelişmelere yapıcı katkıda bulunmalarını sağlamada etkin bir göreve sahiptir. Bu durum Türkiye için de aynıdır. Ülkede sürekli gelişmeyi sağlamak için, her şeyden önce, eğitim sisteminin de sürekli bir gelişme içinde olması önemli bir zorunluluktur. Eğitim sisteminin gelişmesi ise, bu sistemin içinde yer alan "öğretmen" öğesinin gelişmişlik düzeyi ile çok yakından ilgilidir. Öğretmenini çağdaş dünyanın gereklerine uygun olarak en iyi ve en nitelikli biçimde eğiten ve geliştiren bir toplum, kendi geleceklerini oluşturan genç kuşakları da eğitimleri yönünde güvence altına almış demektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.