Öğretme Sürecinin Etkinliliği İçin Bazı Öneriler

Hayrettin Akyıldız

ÖZ

İnsanlık sadece kendi varlığını anlamaya çalışmamış, nasıl bilgi elde edileceğinin sırlarını da anlamaya çalışmıştır. Önceleri felsefenin konusuna giren bu alan, daha sonra psikolojinin yüzyüze kaldığı önemli bir sorun haline gelmiştir. Bireyin nasıl öğrendiği, bilginin nasıl oluştuğu gibi sorular felsefe, tarih, biyoloji, sosyoloji, politik bilimler, ekonomi, antropoloji ve psikolojinin de konusuna giren ve bu bilimlerin değişik açılardan, farklı soruları yanıtlamaya çalıştıkları sorulardır. Her bilimin konuya ilişkin açıklamalarının eğitim açısından önemli sonuçlar oluşturduğu bir gerçektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.