Okul Örgütlerinde Karar Verme ve Karara Katılma

İbrahim Yıldırım

ÖZ

Örgütlerde karar verme, 1930'larda başlayan "katılmalı yönetim" kavramı ile yönetim bilimi literatüründe geniş yer almaya başlamıştır. Katılımcı ekol, örgüt üyelerinin karar verme sürecine katıldığı durumlarda verimliliğin artacağını ileri sürmüş ve karar verme ile örgütsel verimlilik arasında doğduran bir ilişkinin varolduğunu savunmuştur (Hicks, 1979, 31).


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.