Dilsel Çözümleme

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

Birçokları, pragmacı doğalcılığın ve yeniden-yapımcılığın kesinlikle bir eğitim felsefesi olmadığını ileri sürerler. Bu iki görüşün, büyük felsefe sorunlarını tümüyle ihmal ederek yöntem üzerinde durmuş olmalarını eleştirirler. Pragmacılar ve yeniden-yapımcılar, bu eleştiriyi protesto edecek durumda iseler de diğerleri, cevapları sözcük oyunlarına dayalı geleneksel felsefi bilmecelere maksatlı olarak değinilmemesini hiç çekinmeden bir erdem olarak görürler. Böyle bir yol tutulmasını, yalnız eğitim felsefesi için değil, genel felsefe için de önerirler. Onların yöntemi, felsefenin kurgul (spekülatif) ve düzgüsel (normatif) yönlerine karşıt, onun hemen hemen yalnız eleştirici işlevine önem vermektir. Şüphesiz, felsefe her zaman eleştirici olmuştur, fakat bugün üzerinde durulan konular bakımından felsefe, biri mantıkçı olguculuk, öbürü dilsel çözümleme olarak iki yönde gelişmektedir. Burada her iki görüşün de açıklanması gerekir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.