Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Öğretim Yönetimi ve Cinsiyetin Fen Başarısı Mantıksal ve Yaratıcı Düşünme Yeteneğine Etkileri

Ayşenur Aksu

ÖZ

Günümüzde insan hayatının, fen bilimlerinin ürünleriyle şekillendiği yadsınamaz bir gerçektir. Derek Deselo Price'nin (1963) de belirttiği gibi Galileo’dan bu yana fen bilimleri alanındaki bilgiler her 15 yılda bir, iki katına çıkmaktadır. Sadece bu bilgileri izlemek bile, fen alanında çalışan insan gücünün iyi yetişmiş olmasını gerektirmektedir. İyi yetişmiş insan gücüne sahip bulunmayan ülkelerin, fen ve teknoloji alanında gelişmiş bulunan ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamayacakları kabul edilmiş bir gerçektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.