Ölçme ve Değerlendirme

A. Ferhan Oğuzkan

ÖZ

Değer kuramı, eğitici süreçte amaç, içerik ve güdünün yalnız önemini vurgulamakla kalmaz, ayrıca gerçekte öğrenilen şeyin ölçülmesine ve değerlendirilmesine de hizmet eder. Gerek birey gerek toplum için öğrenmenin miktarı ve niteliği hiç de küçümsenecek bir konu değildir. Bu bakımdan en önemli husus, standartlardır. Bu standartlar özelliklerini, eğitici sürecin temelini oluşturan amaç ve değerlerden alır. Ancak, bir başkasının çalışmasıyla ilgili bir hüküm verirken onun başarıları mı; yoksa benimsediği amaçlar üzerinde mi hüküm verip vermediğimiz hususunda çok dikkatli olmamız gerekir. Söz gelişi, bir öğretmeni değerlendirirken ona tasarladığı şeyleri gerçekleştirmedeki başarısı için yüksek bir not, fakat çalışmalarında güttüğü maksat bakımından ise çok düşük bir not verebiliriz.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.