Yönetimde İletişim ve Bürokrasi

Hüseyin Korkut

ÖZ

Örgütlerin amaçlarına ulaşmasında eylemlere geçerken verilecek kararların uygulamaya konulması ile ilgili kişiler bu kararlara gerekçe olacak bilgileri örgüt içindeki bireylerden ya da örgüt dışı kaynaklardan iletişim yolu ile almaktadırlar. Bireyin güdülenmesinde, gruplara katılmasında ve karar vermede iletişim önemli rol oynamaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.