Atatürkçü Eğitim

Nurettin Ergen

ÖZ

Kurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinin kollanması, oluşan yeni toplumsal kurumların yaşatılması, yapılan devrimlerin korunması, kalkınmanın aralıksız sürdürülmesi, hiç kuşkusuz «eğitim» olgusuyla gerçekleştirilebilirdi. Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetinin geleceği, OKUL - ÖĞRETMEN ve GENÇLİĞE bağlıydı. Çağdaş ve demokratik toplumun günden güne değişen gereksinimleri, ancak, eğitimin bu öğelerine önem vermekle gerçekleştirilebilirdi. Cumhuriyet rejimi ve Atatürk ilkeleri, bir yaşam biçimi olarak, ancak bu yolla topluma kazandırılabilirdi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.