Kitle İletişim Araçlarının İstenilmeden Öğrenmede Rolü ve Önemi

Oya Tokgöz

ÖZ

Günümüzde gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon, video, plak, kaset artık pek çok evde günlük kullanımda olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçların hemen hemen büyük çoğunluğu ise XX. yüzyılda günlük yaşama katılmışlardır. Hiç kuşkusuz, aynı zamanda gazete, radyo, televizyon, video, plak, kaset yanında telefon, telgraf, teleks, facsimile, telefoto, radyofoto, radyo-link sistemleri, kablolu televizyon, iletişim uyduları ve ev bilgisayarlarının insan iletişimindeki rolünü dikkatten uzak tutamayız. Sayılanların tümü ise, insan eliyle yapılmıştır (1). Ayrıca, insanın tümden elektronik bir çevre içinde yaşamını sürdürmesini de beraberinde getirmektedir (2).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.