Atatürk’ün Kuvvetlerin Birleştirilmesi (Tevhid i Kuvâ) Konusundaki Düşünce ve Uygulamaları

Cihat Akçakayalıoğlu

ÖZ

Aydınlar arasında güncel olduğu halde, Kamuoyuna genellikle yansımamış bazı konu ve sorunlar vardır. Bunlardan birini başlıkta belirtmiş bulunuyoruz. Halka açık bazı bilimsel ve kültürel çalışmalarda (**), Atatürkçülük’e ait kavramlar, terimler ile, Ölümsüz Önder’in düşünce, felsefe ve eylemlerinde yeralan konuların, olay ve olguların tartışılageldiği, ne yazık ki, kesin sonuçlara, fikir ve görüş birliğine yarılamadığı bir gerçektir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.