Algılama ve Eğitim

Gülten Ülgen

ÖZ

Hangi düzeyde öğretim yapılırsa yapılsın, konu ne olursa olsun ister genel bilgi, isterse bir disiplinle ilgili mesleğe hazırlayıcı nitelikte olsun eğitimcilerin ortak bir hedefi vardır: O da öğrencinin kendi gelişme kapasitesini etkili bir şekilde kullanabilmesidir. Bireyin gelişmesini sağlayan üç önemli kapasitesi vardır: (1) Algılama, (2) Hissetme ve (3) Yapma kapasiteleri. Bu üç kapasite bireyin çevresiyle etkileşim sürecinde biribirini de etkileyerek onun tüm gelişimini sağlar. O halde bireyin bu kapasitelerinin bir bütünlük içinde gelişmesini sağlayabilmek için gelişme kavramı, gelişme kapasiteleri ve bu gelişmeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi yararlı olacaktır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.