Öğretmen ve Tatil

Mahmut Tezcan

ÖZ

Ülkemizde her yıl düzenlenen «Öğretmenler Günü» nedeniyle öğretmenlerin çeşitli sorunları dile getirilmekte ve çözüm önerileri ileri sürülmektedir, öğretmenlerin önemli sorunlarından birisi de kuşkusuz, tatil konusudur, ülkemizde devlet personelinin önemli bir kesimini oluşturan öğretmenlerin tatilde dinlenme sorunu üzerine yeterince eğilinmemiştir. Bu konuya eğilme, kuşkusuz onlara olanaklar sağlama yönünde olabilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.