Timurlularda Bilim Politikası

Saffet Bilhan

ÖZ

Bir devletin hem genel politikası, hem de özellikle, bilime yönelik politikası, bilimin gelişmesinde önemli etkendir. Bilimsel ilerleme, bilimsel araştırmaların süreklilik kazanması ile mümkündür; bu ise, en güçlü ve en sürekli toplumsal örgüt olan devletin desteği ile sağlanır. Çünkü, bilim alanı kesintilere, duraklamalara tahammül edemez; bilimsel ilerleyişte, nedenler keşfedilip sonuçlara geçilirken, bu sonuçlar, daha sonra bulunacak sonuçların verileri veya nedenleri olabilirler. Burada etkileşim devamlıdır; aralarındaki bağlantılar yitirilmeden aşama - aşama yeni buluşlara geçilir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.